Tyska kullens mentalbeskrivning

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Roda
Mix
Gry Vilda Poise Kalix Minty Hanni

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren  Poise Minty

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 
Roda
Mix Gry Vilda Kalix Hanni

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. 

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. 

Accepterar hantering.  Poise Minty

Accepterar, svarar med kontaktbeteende. 
Roda Mix Gry Vilda Kalix Hanni

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.  

2a. LEK 1
 
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. 

Startar snabbt, leker aktivt.
Roda Mix Gry Vilda  Poise Kalix Minty Hanni

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. 
Mix Gry Vilda  Poise Kalix Hanni

Griper direkt med hela munnen. 
Roda Minty

Griper direkt, hugger föremålet i farten. 

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.
Gry

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Hanni

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar. 
Roda Mix Vilda Kalix

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. 
Poise
Minty

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker , alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.  

3a. FÖRFÖLJANDE

 

 Startar inte. 

 Kalix1

Startar, men avbryter.

 Vilda1

 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Minty

 

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.  
Roda Mix Gry Vilda2  Poise Kalix2 Hanni

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Vilda1
Kalix1

Griper inte, nosar på föremålet. Roda Mix1 Gry1 Vilda2  Poise Minty

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 
Mix2
Kalix2
Hanni

Griper direkt, släpper.
Gry2

Griper direkt. Behåller föremålet. i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 
Roda
Vilda  Poise Minty Hanni

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Mix Gry Kalix

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under helamomentet.

5a. AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

 

Kontroll, avbrott förekommer. 
Kalix

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. 
Roda Mix Gry Vilda  Poise Minty

Intresserad. Vill iväg, enstaka starförsök. 

Hanni

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.
Roda Vilda  Poise Kalix Hanni

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.  Mix

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Gry Minty

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del. 

5c. AVST.LEK
Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.
Mix Gry Vilda

.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Minty

Går fram till den dolda men talande figuranten. 
Poise

Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller med tidsfördröjning. 

Hanni

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 
Roda Kalix

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. 
Mix Gry Vilda

Leker inte, men visar intresse.
 Poise

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. 
Roda Minty Hanni

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. 
Kalix

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. 

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse. 
Mix Gry Vilda  Poise

Blir aktiv men avbryter.

Hanni

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Roda Minty

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Kalix

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. 

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.
Hanni
 

Hukar sig och stannar.
Roda

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 Poise

Flyr högst 5 meter. 
Vilda Kalix Minty

Flyr mer än 5 meter.
Mix Gry

6b. ÖVERRASKN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.
Roda Vilda  Poise Hanni

Visar enstaka hotbeteenden.
Minty

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Mix Gry Kalix

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt.
 går inte fram. 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. 
Mix Gry Kalix Minty

Går fram till overallen när föraren står bredvid. 
 Hanni

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.
Roda Vilda  Poise

6d. ÖVERRASKN Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Roda Vilda  Poise Kalix Minty Hanni

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Gry

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen  Mix

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN Kvarstående intresse


Visar inget intresse. 
Mix

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle
Roda Gry  Poise Minty Hanni

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. 
Kalix

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
Vilda

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

 

Stannar inte eller kort stopp.
 Poise 

Hukar sig och stannar. 
Roda Minty

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Kalix

Flyr högst 5 meter. 
Gry Vilda

Flyr mer än 5 meter. 
Mix Hanni

7b.LJUDKÄNSL
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.Mix

Går fram till skramlet utan hjälp.  
Roda Gry Vilda  Poise Kalix Minty Hanni

7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 
Roda Mix Gry Vilda  Poise Kalix Minty

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Hanni

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. 

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. 
Mix

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. 
Gry
Kalix Minty Hanni

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
Roda Vilda  Poise

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.
Roda Minty Hanni

Visar flera hotbeteenden under längre tid. 
Mix Gry  Poise Kalix

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Vilda

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte.

 

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. 
Mix Gry Kalix Hanni

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. 
Roda Vilda Poise Minty

8c. SPÖKEN
 
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Roda Kalix Minty Hanni

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. 
 Poise

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. 
Mix Gry Vilda

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.Alt. Går inte fram i tid  
Mix Gry Vilda

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. 

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. 

Hanni

Går fram till fig. utan hjälp.
Roda  Poise Kalix Minty

8e. SPÖKEN
Kontakt-tagande med
figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid Mix Gry

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. 

Vilda

Tar själv kontakt med figuranten. 
Roda  Poise Minty Hanni

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
Kalix

9a. LEK 2
leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. 
Mix  Poise

Startar snabbt, leker aktivt.
Roda Gry Vilda Kalix Minty Hanni

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 

9b. LEK 2
gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.
 Poise Kalix

Griper tveksamt eller med framtänderna. 
Roda Mix Gry Vilda Minty Hanni

Griper direkt med hela munnen. 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. 
Roda Mix Gry Vilda  Poise Kalix Minty

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.  

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgårinte till lek / passivitet. 

Berörd, rädd.
Alt
. Vill lämna platsen, försöker fly.
Alt.
 Föraren avstår skott.
Hanni

Gry   = Spinnrockens Felice
Roda = Spinnrockens Joy
Vilda = Spinnrockens Hearty
Minty = Spinnrockens Minty
Mix   = Spinnrockens Batman
Kalix = Spinnrockens Kiddy
Poise = Spinnrockens Poise
Hanni = Spinnrockens Harmony