Mayas mentalbeskrivning            

 

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Maya

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 
Maya

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
Maya

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.  

2a. LEK 1
 
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Maya

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Maya

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker , alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper. Maya 

3a. FÖRFÖLJANDE

 

 Startar inte.

 

Startar, men                      avbryter.

 

 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Maya

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet.

Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet. Maya

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet. i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Maya

 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela
momentet.

5a. AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

 

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Maya

Intresserad. Vill iväg, enstaka starförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Maya

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. AVST.LEK
Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller med tidsfördröjning.
Maya

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Maya 

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Maya

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

 

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Maya

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Maya

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

6c. ÖVERRASKN
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt.
går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. Maya

6d. ÖVERRASKN Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Maya

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen  

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN Kvarstående intresse


Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Maya

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

 

Stannar inte eller kort stopp.

 

 

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Maya

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b.LJUDKÄNSL
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

 

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. Maya

7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Maya 

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.
Maya

 

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Maya

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte.

 

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .

Kontrollerar och/eller  handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
Maya

8c. SPÖKEN
 
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. Maya

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.Alt. Går inte fram i tid Maya 

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt-tagande med
figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid

AAccepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.
Maya

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Maya

9b. LEK 2
gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. Maya

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Maya

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.  

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.

Berörd, rädd.
Alt
. Vill lämna platsen, försöker fly.
Alt.
Föraren avstår skott.