Miniature American Shepherd
valpar väntas i april

KORAD LPI RLD N Spinnrockens Katyn
&
Cross L's Rebel in Red
Rebell
Genomförd BPH med gk skott
HD A/B / ED ua (0)
DNA fri från PRA CEA/CD MDR1 HSF4 HU DM
ögonlyst ua 2021
36cm
Kaisy
MH och MT helt skottfast
Hantering 4
HD B /ED ua (0)
DNA fri från PRA CEA/CD MDR1 HSF4
ögonlyst ua 2018
49cm

Sedan den 1 juli 2019 är korsavel mellan Australian shepherd och Miniature American Shepherd tillåten och avkomman registreras som Miniature American Shepherd. Varje uppfödare ansvarar för att aveln bedrivs ansvarsfullt med goda rasrepresentanter på ett sätt som gynnar MAS-aveln med målsättningen att tillföra god mentalitet och rastyp. De krav och rekommendationer som finns för de båda raserna gäller även vid korsavel.

Krav för MAS är: Inavelsgrad under 6.25% då klubben strävar efter en sund avel med ökad genetisk bredd.
Rekommendationer för MAS är: Båda föräldradjuren ska före parning ha genomgått HD-röntgen med avläsning A eller B (eller motsvarande resultat med annan gradering) ED-röntgen med avläsning 0 Ögonlysning ua inom 18 månader före parning Uppfödare ska veta prcd-PRA status och bärare får endast paras med fri hund Avelshundar ska vid parningstillfället vara minst 18 månader gammal

Krav för Australian Shepherd är: Känd mental status (genomförd MH med kryss i alla rutor) HD-röntgen.
Rasklubben SASKs grundläggande rekommendationer: HD A/B Ögonlysning, efter 24 månaders ålder och senast inom tolv månader före parningstillfället. MH med speciella krav på resultat gällande skottfasthet, social osäkerhet och kvarstående rädslor Ålder på föräldradjur över 24 månader

Rebell och Kaisy uppfyller alla krav och rekommendationer rasklubbarna har för avel. Kaisy är helt skottfast, har ingen social osäkerhet och inga kvarstående rädslor. Hon har inga problem med hantering och inga hot/imponerbeteenden. Ögonlysningen är äldre än rekommendationerna från aussieklubben (pga. coronan) men inget som påverkar registreringen av valparna. Hon är även DNA testad och fri från de vanliga ärftliga sjukdomarna i rasen.
 
 
valp   
SE20846/2020 KUP
Cross L's Rebel In Red
SDSRASDT1800117
Cross L's Carson City No Limits
MASASDM1700030
Cross L's Mile High Lover "denver"
MASASDT1700026
Cross L's Rein N' Over Da Rio Vegas
SDRSASDM1700093
Cross L's Star Of Breakfast @ Tiffa
MASASDM1600052
Cross L's Bright Blue Lights Of Veg
MASASDM1600
Cross L's Miss Merrill
SE17664/2015 LS
KORAD LPI RLD N
Spinnrockens Katyn
SE45791/2012 ST
Dragonora Dirty Montana Diamond
SE24947/2012 ST
FI V-12 C.I.B.&DK&NO UCH DK&NORD V-12
NORD V-15 NO&DK V-16 SE V-13-14-15-18
Northbay's Rock On Summit
S60613/2008 AS   
NO UCH SE V-14 NO V-16 NO VV-16 SE VV-17-18-19
Thornapple Blushin Russian
SE20362/2012 LS
KORAD LPI RLD N RLD F RLD A RLD M
Spinnrockens Joy
VDHCASD05/120
DE CH
Mill Creek's Night Flight
S36626/2007
KORAD LPI LPII SE UCH
Spinnrockens Moineau
 
     
  Mer om Rebell Mer om Kaisy   
       
kennel(a)spinnrocken.se

HEM