Är Australian Shepherd rätt ras för dig?

Buying a puppy of any breed is a 12-15 year commitment that can be very rewarding or can develop into a negative experience.  Aussie utvecklades som en gårds och ranch hund, inte bara för att arbeta med boskap utan också att vara en kamrat och väktare av familjen och familjens ägodelar. As a working dog they are an aggressive, authoritative worker used across Ett unikt drag hos Aussie är dess hängivenhet till sin ledare och familj. This trait makes him a dog who is equally happy working livestock all day or simply being with his owner and family and taking part in their activities. Detta drag gör honom till en hund som är lika nöjd att få arbeta med boskap hela dagen eller bara vara med sin ägare och familj och delta i deras verksamhet.
 Because the Aussie is a breed developed to work for a master, he is very intelligent.
Aussien är en ras som är  utvecklad för att arbeta för en ledare och är därför mycket intelligent och  lätt-tränad.
De är ofta klistrad till sin ägaren eller föraren och att samarbeta är ett del av dess egenskaper. Tidigare var Aussies ofta betrodd att vakta barnen medan föräldrarna var ute på fältet. Värdefull utrustning och boskap var säkra när familjen Aussie var där.
 
Aussies har länge varit populärt hos små jordbrukare som behöver en hund för att hjälpa dem men inte har arbete nog för att hålla hunden sysselsatt hela dagarna.
Eftersom Aussies har en bra förmåga att koppla av när de inte jobbar, är de trevliga att leva med.

Many Aussies are friendly with everyone, but the Australian Shepherd generally tends to be reserved and cautious with strangers. De flesta Aussies tycker om människor och är sociala, men de kan också vara reserverada och försiktiga mot främlingar. Reserved dogs can be encouraged to accept people with some success, but some dogs never accept strangers.
Aussies tenderar att bilda ett starkare band med sin familj och ägare än vissa andra raser.
Detta drag gör att en del Aussies har mycket vaktinstinkt. De behöver mycket socialträning som valp och unghund som de flesta brukshundar.   

Because these dogs were developed to work and control livestock, their intelligence and energy needs to be used elsewhere if they are not to be worked. Obedience training is highly recommended, and Aussies will learn quickly. Eftersom dessa hundar har utvecklats för att arbeta och kontrollera djuren, måste deras intelligens och energi användas till något annat om de inte får jobba med det. De behöver inte valla för att trivas, men behöver daglig träning och uppmärksamhet för att må bra. Lydnad, spår, sök, räddning, agility, freestyle och rallylydnad är några sporter de brukar uppskatta och vara duktiga i.  Young dogs of any breed will require more exercise the first year of their life than an older dog.

If you are looking for a dog with an intense desire to please and who is very loyal to you and your family, the Aussie will make you a wonderful companion as well as a great working partner if you have livestock. Om du letar efter en hund med en intensiv önskan att behaga och som är mycket trogen dig och din familj, kommer Aussie att bli en underbar kamrat och samarbetspartner. You should be aware of his territorial instincts and that he may be naturally possessive and protective of his owners and home. Du bör vara medveten om dess territoriella instinkter och att Aussien kan ha beskyddarinstinkt över sin familj och sitt hem. You and your environment will greatly determine the dog you end up with. Du och din träning kommer i hög grad att avgöra vilken hund det blir i slutet.